Journalsystemet

Till dig som journalför!

DocOnNet består av moduler, som grund finns ett webbaserat journalsystem som utgår från den praktiska verkligheten på en mottagning. DocOnNet journal är därför effektivt och intuitivt begripligt. Du är igång och arbetar efter några enkla instruktioner.

Att använda ett webbaserat journalsystem innebär flera stora fördelar för användaren. Systemet kan givetvis nås från alla internetdatorer vilket betyder att du kan nå journalerna t.ex hemifrån, kanske går du och funderar på om du glömt att kalla en patient, ta ett prov eller skriva en anteckning.

En annan fördel är att klinikens kostnader och besvär med service, uppdateringar, virusskydd, kraschade hårddiskar etc minimeras.

Allt eftersom du arbetar med DocOnNet kommer du att förstå att din potential att hjälpa fler kommer att öka. DocOnNet är som sagt ett moduluppbyggt system. Den dag du känner att du vill ta steget in i telemedicin och göra e-hembesök hos dina patienter kommer du upptäcka att det är lättare, roligare och mer uppskattat av patienterna än vad de flesta kan föreställa sig.

Kontakta oss för mer information.

Comments are closed.