Framtidens sjukhus nu

Se denna film om DocOnNet som beskriver både patientens och vårdgivarens situation.

Comments are closed.