Om DocOnNet

 

DocOnNet-systemet är ett lättanvänt internetbaserat distanssjukvårdssystem som utökar potentialen för hur vården kan hjälpa patienter. DocOnNet har använts i klinisk drift i över fyra år och vid mer än 3000 distansmedicinska konsultationer. DocOnNet är installerat vid sex olika läkarmottagningar.

I stort sett varje medicinsk verksamhet, allt från sjukgymnastik, rehabilitering, pre- och postoperativa bedömningar, medicinsk rådgivning, uppföljande besök, psykiatriska konsultatiener, kan använda DocOnNet och på så sätt hjälpa mer, till lägre kostnad.

Telemedicin har fram tills nu varit krångligt och dyrt, nu är det enkelt och billigt.

Väx med DocOnNet. Systemets grund är ett serverbaserat journalsystem som succesivt kan byggas på med moduler för kommunikation och administration. Kliniker som redan har ett fungerande journalsystem kan betrakta DocOnNet som en slags “plugg in” program inte bara till ert journalsystem utan till hela er kliniska verksamhet.

Comments are closed.